ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้ทั่วไป
ข้อมูลผู้ประสานงาน
  ค้นหาข้อมูล
ชื่อ - สกุล หรือ สถานพยาบาล: 
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล สถานพยาบาล เบอร์โทรศัพท์ Email
1 นางศศิพงา วิทยสินธนา โรงพยาบาลนครพนม : นครพนม อ.เมืองนครพนม 0817696852 sasiphanga2506@gmail.com
2 นายคมสันต์ รักษาแสง สกลนคร : สกลนคร อ.เมืองสกลนคร 0864523312 khom_meanmon@hotmail.com
3 นายคำภา พรหมเสนา โรงพยาบาลนครพนม : นครพนม อ.เมืองนครพนม 0874293966 (โปรแกรมเมอร์) king.nkp@gmail.com
4 บุญร่วม ปริปุณะ โรงพยาบาลนครพนม : นครพนม อ.เมืองนครพนม 0896213517 brpoon_2502@hotmail.com
5 รัชฎาภรณ์ จันทร์ธานี โรงพยาบาลนครพนม : นครพนม อ.เมืองนครพนม 0880270715 rachada.cha@gmail.com
 
Page : 1 
 
Copy right 2014 : Nakhon Phanom Hospital
Version : 59.3.3