สถิติ 10 อันดับ


ANC Amphur ANC OfficeEPI Amphur EPI OfficePerson1
อำเภอ
Person1
หน่วยงาน
Person2
อำเภอ
Person2
หน่วยงานตรวจสอบ
สถานะ 21 แฟ้ม
ตรวจสอบ
สถานะ 43 แฟ้ม
หน่วยงานที่
ไม่เพิ่มผู้ใช้งาน
ผู้รับผิดชอบ
อำเภอ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน
หน่วยงาน
ที่ไม่เปิดGIS
กำหนดเพศ
ที่ไม่ใช่ 1,2
บุคคลที่
อายุ>=130 ปี
การจำหน่าย
เป็นค่าว่าง
พิกัดอำเภอ
พิกัดหน่วยงาน ประชากรซ้ำ ปชก.กลางปีผู้ใช้งานทั่วไป สมาชิก Admin
Cockpit58
 
    เข้าสู่ระบบสำหรับสมาชิก
ชื่อใช้งาน(Username)
รหัสผ่าน(Password)
 
 
 
    เข้าสู่ระบบสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อใช้งาน(Username)
รหัสผ่าน(Password)
 
 


สถิติการใช้งาน

สถิติ ANC

สถิติ EPI

Person

ตรวจสอบ/รายงาน

คู่มือการใช้งาน