เข้าสู่ระบบสำหรับสมาชิก
ชื่อใช้งาน(Username)
รหัสผ่าน(Password)
 
 
 
    เข้าสู่ระบบสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อใช้งาน(Username)
รหัสผ่าน(Password)
 
 

- สถิติการใช้งาน 10 อันดับแรก
- ตรวจสอบการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม รายวัน/เดือน
- สถิติการป้อนข้อมูล ANC รายสัปดาห์ระดับอำเภอ
- สถิติการป้อนข้อมูล ANC รายสัปดาห์ระดับหน่วยงาน
- สถิติการป้อนข้อมูล EPI รายสัปดาห์ระดับอำเภอ
- สถิติการป้อนข้อมูล EPI รายสัปดาห์ระดับหน่วยงาน
- รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อผู้ใช้งาน
- การกำหนดผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ
- การกำหนดผู้รับผิดชอบระดับหน่วยงาน
- คู่มือสำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป
- คู่มือสำหรับ สมาชิก
- คู่มือสำหรับ admin